Växel: 0911- 41 04 33


Vad innebär egentligen Chefsstöd?

Här några ord från vår kund Jessika om våra tjänster.
Jessika Andersson Verksamhetschef Revisionären
Min första tanke var "är HR-delen något man kan hyra in? Där behöver vi få avlastning".
Men jag har fått så mycket mer! 
Workslife har även jobbat utifrån mig som person och den ledare jag vill vara. Jag har fått stöd i mina egna tankar om ledarskapet och jag har fått hjälp med att utvecklas därifrån på mitt eget sätt.
Genom stöttning av Workslifes konsult har vi nu skapat en grundstruktur som jag kan följa och bygga vidare på. Det skapar förutsättningar för mig att jobba förebyggande med personalfrågor i stället för att saker bara kommer till mig på ”uppstuds”, jag har fått tillbaka kontrollen.
Jag har även fått ett bollplank i de chefsfrågor som jag känner mig osäker på och det gör att jag får en trygghet i mina beslut som dessutom är förankrade. Förut har jag kanske inte tänkt hela vägen och vilka konsekvenser och följder vissa beslut ger, som i slutändan har kostat mig mycket tid. Tar man rätt beslut behöver man inte städa upp, det gör att jag sparar tid och dessutom ger det mig ett lugn.
Att jag har fått mer struktur har även varit uppskattat hos personalen och idag har jag mycket lättare att hålla i mina personalmöten vilket förut har tagit mycket energi för mig då jag haft skräck att tala inför andra.
Då Workslife är involverade i vår verksamhet och förstår vårt behov så har det varit självklart att de även har hjälpt oss med de rekryteringar vi gjort.
Jag kommer definitivt att fortsätta ha Workslife som bollplank efter att det mer handfasta stödet är klart. Bland det bästa vi har gjort är att ha Workslife som samarbetspartner.
/Jessika

Chefsstöd

Att jobba med oss innebär både frihet och kontroll.

Friheten att nyttja våra tjänster så lite eller mycket man vill. (för avtalskunder)
Kontroll på dina kostnader eftersom du avropar efter behov men med avtalspriser.


Gott ledarskap
är lönsamt!

Ledarskapsutveckling

Med utgångspunkt från Employer Branding Leadership® stödjer vi dig löpande under tid för att stärka chansen att du kommer göra den förflyttning som krävs.
Hur blir man en attraktiv arbetsgivare och hur behåller och utvecklar man sin personal?
Vi hjälper dig att identifiera orsaken till utvecklingsbehovet och analyserar dem för att konstatera era verkliga behov.
Vi jobbar med: Attrahera, Introducera, Behålla och Utveckla
Fokus är på dig som ledare som vill ha ett starkt arbetsgivarvarumärke och är beredd att göra jobbet!
läs mer här

Skapa tid med kompetensförstärkning!

Interim stöd

De roller och interimslösningar vi erbjuder är:
 • Operativa chefer och ledare
 • Verkställande direktörer SME
 • Ledningsgruppsordförande
 • Verksamhetsutvecklare
 • Verksamhetschefer
 • Ekonomichefer
 • Mentorskap
 • HRM
Som Kompetensförstärkning, vid ledighet eller sjukdom
Vi erbjuder interim resursförstärkning inom ledarskap, HR, ekonomi, och verksamhetsutveckling inom en rad olika branscher. Vi finns i Norrbotten och Blekinge men tar emot kunder över hela Sverige, både svenska tillväxtbolag och etablerade företag. Vi tar uppdrag både på distans och på plats. 
Vi ger dig tid och kompetens!

När arbetsgruppen ökar förståelselsen för varandra

Teamförståelse

Vi levererar teamutvecklingsevent för grupper med tydliga syften för att utveckla team, värdegrund, strategier eller varumärke.
Det kan vara ledningsgrupper, personalgrupper eller styrelser.
Med en väl fungerande arbetsgrupp ökar lojaliteten, effektiviteten, välmåendet och det gemensamma målet blir tydligt.
Vi ger dig tid och effektivisering!

När ensam inte längre
orkar vara stark!

Proaktivt HR stöd

(HR-året)

 • Arbetsmiljö och trivsel
 • Personalhandboken (digital)
 • Policys och riktlinjer
 • Arbetsrätt och förhandling
 • Karriärrådgivning
 • Kompetensinventering
 • Lönemodeller och samtal
 • Lönekartläggning
 • Coachande samtal för chefen
 • Medarbetarsamtal
 • Planerar företagsevent
 • Locka folk till arbetsplatsen (employer branding)
 • Anställning och löneförhandlingar
 • Coaching, medarbetarsamtal och feedback
 • Grupputveckling och konflikthantering
 • Kommunikation och chefsstöd

För de flesta medarbetare är det viktigt att känna sig sedda och hörda, och har man som chef ont om tid kan vi hjälpa till med delar för att frigöra just tid.

Att utveckla personalen och få ett bra arbetsklimat gör sig synligt på sista raden. Engagerad personal är mer produktiv.

Vi ger dig därför mer tid!

KONTAKTA OSS FÖR PRIS eller om du vill veta mer

Efter en första kontakt gör vi en anpassad offert utifrån de behov som framkommer.