Koordinering

Har du "näsan under vattenytan"? 
Vi ger dig tid och kontroll!
När dagarna är för överbelastade stöttar vi dig med att bland annat koordinera:
  • Administrativt arbete
  • Strukturera och planera intern och extern verksamhet
  • Företagsflytt och inredning
  • Framtagande av olika underlag för offertförslag 
  • Planera aktiviteter för personal och ledningsgrupp 
  • Utbildningar
  • Kompetensplanering
Som Kompetensförstärkning, vid ledighet eller sjukdom
 Vi tar uppdrag både på distans och på plats. 
Vi ger dig tid och kontroll!