Se våra lediga tjänster

Lediga Jobb

HYR EN CHEF ELLER CHEFSASSISTEN

Skapa balans i livet!

Behöver du tillfällig stöttning under övergångsperioder eller bara några timmar i veckan en kortare tid. Då kan detta vara lösningen!

För att nå resultat och mål i rätt tid finns ofta ett behov av att med kort varsel kunna säkra rätt ledarskap och avlastning för organisationen. Att hyra en chef eller en chefsassistent, är ofta ett bra alternativ när det antingen inte finns tid för en rekrytering, eller behov på sikt av en tillsvidareanställd.

När bör man hyra en chef eller en chefsassistent?

Att hyra en chef eller chefsassistent är ofta en bra och effektiv lösning när en organisation ställs inför exempelvis följande:

 • extremt högt tryck 

 • personella förändringar

 • organisationsförändringar

 • specifika projekt

 • längre sjukdom eller föräldraledighet

 • generationsskifte

Vi arbetar med chefs- och ledaruppdrag, för kortare och längre uppdrag, allt efter våra kunders önskemål. Det är ett kostnadseffektivt val då det inte medför några uppstarts- eller avvecklingskostnader.

Vad menar vi med att hyra en chef/Assistent?

Det betyder att hyra en generalist och rutinerad person under en begränsad period. En tillfällig lösning när en organisation, planerat eller med kort varsel, anlitar en professionell och operativ ledare/assistent med lång erfarenhet under en begränsad period i ett specifikt uppdrag Det är idag ett givet val för många företag då behov av extern kompetens uppstår.

En erfaren chef från oss har expertis som:

 • snabb i analys och utvärdering

 • har kapacitet att snabbt definiera behov och tillvägagångsätt

 • har förmåga att engagera medarbetare

 • når uppsatta mål

 • lämnar över ett resultat och handlingsplan till sin efterträdare/uppdragsgivare

En chefsassistent från oss har expertis som:

 • snabb i att plocka upp behov hos närmaste chef

 • inlyssnande och serviceinriktad

 • ordningsam och strukturerad

 • behärskar office 365

 • van koordinator

 • lösningsorienterad

 • uppdaterar hemsidor och sociala kanaler

HUr kan vi tillsätta?

Vi jobbar med en grupp för oss välkända chefer. Som vi med varm hand kan rekommendera för det specifika ändamålet som ert företag kräver. Samtliga har fokus på ett stabilt och tryggt ledarskap. Vi kan också förstärka vår stab när så behövs genom våra trygga och träffsäkra rekryteringsprocesser.

mänskligt är lönsamt

Vi har stort fokus på att lyfta och förvalta det uppdrag vi fått med människan och därmed lönsamheten i fokus. Vi har stor respekt och förståelse för att det är svårt att vara kund idag. Vi har ett stort fokus på vårt kundlöfte och på att våra kunder ska kunna lita på att vi kan hjälpa dem i de svåraste situationerna. Vi har löpande dialog under tillsättningens gång och arbetar tillsammans för att hitta den bästa lösningen för varje enskild situation. Hos oss får våra kunder arbeta med seniora rekryteringskonsulter som kan guida i rätt riktning och hitta rätt lösning för det specifika läge organisationen befinner sig i.

 • Förändringsprojekt, när du vill förändra den interna kulturen i organisationen

 • Vid expansion och fusion

 • Vid implementering av nya system

 • Vid sjukskrivning, föräldraledighet eller pensionsavgång

 • Hög arbetsbelastning

Varmt välkommen till oss!

Våra övriga tjänster

HR

PROAKTIVT HR STÖD

För de flesta medarbetare är det viktigt att känna sig sedda och hörda, och har man som chef ont om tid kan vi hjälpa till med delar för att frigöra just tid.

Avlastning

KOORDINERING

Har du "näsan under vattenytan"? 

Vi ger dig tiden och kontrollen tillbaka!

Utveckling

LEDARUTVECKLING

Fokus är på dig som ledare som vill ha ett starkt arbetsgivarvarumärke och är beredd att göra jobbet!

Team

TEAM AKTIVITETER

Vi ger dig möjligheter att bygga ditt team starkt och tryggt!

Kompetenser

TESTER OCH SAMTAL

Vi ger dig möjligheter att bygga ditt team starkt och tryggt!

Expansion, arbetsmiljö etc.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi genomlyser ditt företag genom intervjuer med berörda  och sammanställer samt föreslår lösningar, utbildningar och leverantörer som kan stötta vidare.