Tester och Samtal

Enskilda eller Grupper

Oavsett vilket, har du hos oss möjlighet att boka tester och återkopplande samtal inför kommande rekrytering eller för din egen personliga utveckling.
Våra testverktyg sträcker sig från rekrytering och preboarding till coachning, motivation, utveckling av individer, team- och ledarutveckling till kultur- och värderingsarbete.
 

Tester & samtal

Talent Q

Kort om våra tester

Våra testverktyg som kommer från Talent Q och är byggda för att löpa som en röd tråd genom alla HRM-processer, från rekrytering och preboarding till coachning, motivation, utveckling av individer, team, ledare till kultur- och värderingsarbete.

Alla tester är forskningsbaserade och testerna är i absolut framkant när det gäller kvalitet, validitet och reliabilitet. Talent Q är kvalitetsgranskade av BPS, British Psychological Society som motsvarar DNV i UK där våra tester utvecklas.

På Workslife är vi utbildad i dessa testverktyg och många kunder anlitar oss regelbundet för Second Opinions, Workshops, kundanpassade vidareutbildningar, inspirationsföreläsningar, coachning och andra HRM-relaterade tjänster.

Samtalen utförs antingen på plats på våra kontor eller via teams. Det som passar bäst för situationen

Vi stöttar dig på individnivå eller som grupp, se vad som kan intressera dig!

Dimensions Personlighets-

test

Vårt personlighetstest hjälper dig att förstå individers karaktärsdrag och föredragna beteendestilar i yrkeslivet. Med utgångspunkt i Big Five får du insyn i hur personen interagerar med andra, hur de organiserar sig själva och angriper problem samt hur de hanterar känslor och situationer på arbetet.

Testet är kvalitetssäkrat av BPS (British Psychological Society) och är ett av branschens mest träffsäkra verktyg.

Elements färdighets-

tester

Våra kognitiva färdighetstester mäter verbal, numerisk respektive logisk kapacitet och kan användas tillsammans eller var för sig beroende på vad som är viktigast för rollen. De kan användas oavsett tjänst och tidigare erfarenhet. Testerna är adaptiva och anpassar sig i realtid efter individens kapacitet.

Ett kapacitetstest ger alla personer samma möjlighet att visa sin förmåga eller potential oavsett tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildningsnivå. Det är därför ett lämpliga tester för att identifiera talanger eller vid traineeprogram.

Drives Motivations-

test

Ett motivationstest kartlägger vad som motiverar en individ och är ett kraftfullt verktyg för att arbeta med exempelvis utveckling av personer och grupper, coachning, samt kultur- och värderingsarbete.

Medan personlighetstest kartlägger hur en individ beter sig i olika situationer, visar motivationstestet varför samt vilka värderingar och drivkrafter som ligger bakom. Testet ger dig konkreta actions för hur du kan arbeta med engagemang och skapa motivation utifrån individens tydligaste motivatorer, trigger points.


BOKA EN wORKSHOP FÖR ATT NÅ SAMFÖRSTÅND I ER GRUPP MED STÖD AV tALENTq 

bOKA
GAruda


Tester & samtal

GARUDA

Kort om våra tester

Syftet med alla våra verktyg är att skapa balans mellan människor. Det betyder i praktiken att personligheten ska stämma överens med vårt jobb och de kollegor vi har runt omkring oss. Om inte matchningen stämmer, kan det leda till stress, bristande engagemang och i slutändan att man lämnar sin anställning.

Vi tror att ett framgångsrikt ledarskap bygger på empati, tillit och trovärdighet och att det är lättare att anpassa jobbet efter personligheten, än personligheten till jobbet. Åtminstone om vi ska skapa balans mellan människor.

På Workslife är vi utbildad i dessa testverktyg och många kunder anlitar oss regelbundet för Second Opinions, Workshops, kundanpassade vidareutbildningar, inspirationsföreläsningar, coachning och andra HRM-relaterade tjänster.

Samtalen utförs antingen på plats på våra kontor eller via teams. Det som passar bäst för situationen

Vi stöttar dig på individnivå eller som grupp, se vad som kan intressera dig!

Fokusprofilen

Utgångspunkten för FokusProfilen är att alla avdelningar i en organisation ska ha medarbetare som tillsammans representerar fyra olika fokusområden för att fungera optimalt. De fyra fokusområdena är Integratorfokus, Utvecklarfokus, Grundarfokus och Resultatfokus.

Det är inte möjligt för en medarbetare att fokusera på samtliga områden på en gång. Vi har alla olika styrkor som vi föredrar att använda oss av när vi tar oss an uppgifter och när vi samarbetar med andra. Därför är det viktigt att känna till vilka styrkor och eventuella utmaningar som olika team har om vi vill skapa så bra helhetsresultat som möjligt. Detta gäller i alla sorters team, från ledningsgrupper och HR-avdelningar till olika specialist- och medarbetargrupper.

Med FokusProfilen har du möjlighet att se vad en kandidat eller medarbetare föredrar att fokusera på, och vilken typ av uppgifter hen trivs bäst med. Det ger underlag för en konstruktiv dialog kring ansvar, motivation, utmaningar och utveckling – oavsett om samtalet syftar till att rekrytera, introducera eller utveckla. Målet är alltid att skapa större självinsikt, trivsel och framgång i arbetet.

Spegelprofilen ett tillägg till fokusprofilen

  • Spegelprofilen, som visar hur andra upplever dig som person.

FokusProfilen ger ett gemensamt språk

FokusProfilens uppbyggnad kring de fyra fokusområdena gör att den är enkel att förstå och lätt att överskåda. Därför skapas också snabbt ett gemensamt språk inom organisationen. Resultatet presenteras i en grafisk profil och tolkningstexter kan skrivas ut baserade på respondentens svar. Det finns dessutom en fullständig öppenhet kring hur medarbetaren har svarat och vad som ligger till grund för dennes fokus.

Fördelen med FokusProfilen är också att HR-avdelning och ledare kan få en bättre överblick av om medarbetare har rätt uppgifter och fokuserar på de områden som är mest ändamålsenliga för organisationen. Med profilens hjälp kan man också se hur väl teammedlemmarna kompletterar varandra eller om de t.ex. fokuserar för mycket på detaljer och för lite på att uppnå resultat.

Workshop

  • Här kan alla oavsett titel och tjänst delta efter att man gjort sin focusprofil. Här pratar vi och reflekterar på ett jordnära sätt om vilka vi är vilka solsidor och vilka skuggsidor vår personlighet kan ha. Sen går vi in på behov, kommunikation, stress och motivation för gruppens medlemmar. Detta skapar en större förståelse för varandras olikheter och en insikt om vad vi kan uppnå tillsammans.

  • Bergär offert

Boka en workshop för att nå samförstånd i er grupp med stöd av fokusmodellen


Samtal & tester

Här ser du aktuella priser för tester med återkoppling. Bygg ihop ditt egna karriärutvecklingsstöd. För grupper större än 5 personer kontakta oss för offert.

Alla priser är ex moms.

Våra tjänster
Detta ingår
Pris
Actionsamtal

Här har du möjlighet att boka samtal gällande din karriär eller din nuvarande tjänst och dess funderingar. Du får samtal med en rutinerad karriär- och ledarcoach under 45 min.

1 500,00 SEK

Dimensions

Vårt personlighetstest hjälper dig att förstå dina karaktärsdrag och föredragna beteendestilar i yrkeslivet, återkoppling ingår med 45-60 min

4 800,00 SEK

Elements

Våra kognitiva färdighetstester mäter verbal, numerisk respektive logisk kapacitet och kan användas tillsammans eller var för sig beroende på vad som är viktigast för rollen. De kan användas oavsett tjänst och tidigare erfarenhet. Återkoppling ingår med 35 min.

2 500,00 SEK

Drives

Testet ger dig konkreta actions för hur du kan arbeta med engagemang och skapa motivation utifrån individens tydligaste motivatorer, trigger points.

Återkoppling ingår med 45 min

3 800,00 SEK

Fokusprofilen

De fyra fokusområdena är Integratorfokus, Utvecklarfokus, Grundarfokus och Resultatfokus. FokusProfilen ger ett gemensamt språk.

Återkoppling ingår med 45 min

2 800,00 SEK

Fokusprofilen med tillhörande spegelprofil

Spegelprofilen, som visar hur andra upplever dig som person.

De fyra fokusområdena är Integratorfokus, Utvecklarfokus, Grundarfokus och Resultatfokus. FokusProfilen ger ett gemensamt språk.

Återkoppling ingår med 45 min

3 800,00 SEK