Proaktivt 

Proaktivt HR STÖD

Att utveckla personalen och få ett bra arbetsklimat gör sig synligt på sista raden. Engagerad personal är mer produktiv.

 • Arbetsmiljö och trivsel
 • Personalhandboken (digital)
 • Policys och riktlinjer
 • Kompetensinventering
 • Lönemodeller
 • Lönesamtal
 • Värdegrundsarbete
 • Coachande samtal för chefen
 • Medarbetarsamtal
 • Planerar företagsevent
 • Anställning och löneförhandlingar
 • Coaching, medarbetarsamtal och feedback
 • Grupputveckling och konflikthantering
 • Kommunikation
 • Coachning

För de flesta medarbetare är det viktigt att känna sig sedda och hörda, och har man som chef ont om tid kan vi hjälpa till med delar för att frigöra just tid.

Att utveckla personalen och få ett bra arbetsklimat gör sig synligt på sista raden. Engagerad personal är mer produktiv.

Vi ger dig därför mer tid!