Växel: 0911- 41 04 33

Chefstöd

Chefsstöd

EMPLYOER BRANDING LEADERSHIP®

VÅRT ARBETSSÄTT

  • Vi jobbar inifrån och ut!
  • Med det menar vi att vi fokuserar på att stärka och trygga ledarskapet, företagets kärna.
  •  En ledare som är medveten och trygg som förstår sin roll och sin påverkan får både individer och grupper att blomstra. 
  • Vi anser att när man jobbar med människan i fokus kommer lönsamheten som en bonus!

Boka Chefstöd online


Vad innebär egentligen Chefsstöd?

Här några ord från vår kund Jessika om våra tjänster.
Jessika Andersson Verksamhetschef Revisionären
Min första tanke var "är HR-delen något man kan hyra in? Där behöver vi få avlastning".
Men jag har fått så mycket mer! 
Workslife har även jobbat utifrån mig som person och den ledare jag vill vara. Jag har fått stöd i mina egna tankar om ledarskapet och jag har fått hjälp med att utvecklas därifrån på mitt eget sätt.
Genom stöttning av Workslifes konsult har vi nu skapat en grundstruktur som jag kan följa och bygga vidare på. Det skapar förutsättningar för mig att jobba förebyggande med personalfrågor i stället för att saker bara kommer till mig på ”uppstuds”, jag har fått tillbaka kontrollen.
Jag har även fått ett bollplank i de chefsfrågor som jag känner mig osäker på och det gör att jag får en trygghet i mina beslut som dessutom är förankrade. Förut har jag kanske inte tänkt hela vägen och vilka konsekvenser och följder vissa beslut ger, som i slutändan har kostat mig mycket tid. Tar man rätt beslut behöver man inte städa upp, det gör att jag sparar tid och dessutom ger det mig ett lugn.
Att jag har fått mer struktur har även varit uppskattat hos personalen och idag har jag mycket lättare att hålla i mina personalmöten vilket förut har tagit mycket energi för mig då jag haft skräck att tala inför andra.
Då Workslife är involverade i vår verksamhet och förstår vårt behov så har det varit självklart att de även har hjälpt oss med de rekryteringar vi gjort.
Jag kommer definitivt att fortsätta ha Workslife som bollplank efter att det mer handfasta stödet är klart. Bland det bästa vi har gjort är att ha Workslife som samarbetspartner.
/Jessika

Boka Chefstöd online