• emplyoer Branding Leadership®
 • Vårt Arbetssätt

 • Vi jobbar inifrån och ut!
 • Med det menar vi att vi fokuserar på att stärka och trygga ledarskapet, företagets kärna.
 •  En ledare som är medveten och trygg som förstår sin roll och sin påverkan får både individer och grupper att blomstra. 
 • Vi anser att när man jobbar med människan i fokus kommer lönsamheten som en bonus!

Chefsstöd

Att jobba med oss innebär både frihet och kontroll.

Friheten att nyttja våra tjänster så lite eller mycket man vill. (för avtalskunder)
Kontroll på dina HR-kostnader eftersom du avropar efter behov men med avtalspriser.


Gott ledarskap är lönsamt!

Ledarskapsutveckling

 Med utgångspunkt från

Employer Branding Leadership® stödjer vi dig löpande under tid för att stärka chansen att du kommer göra den förflyttning som krävs.

Hur blir man en attraktiv arbetsgivare och hur behåller och utvecklar man sin personal?

Vi hjälper dig att identifiera orsaken till utvecklingsbehovet och analyserar dem för att konstatera era verkliga behov.

Vi jobbar med: Attrahera, Introducera, Behålla och Utveckla

Fokus är på dig som ledare som vill ha ett starkt arbetsgivarvarumärke och är beredd att göra jobbet!

läs mer här

När ensam inte längre orkar vara stark!

HR stöd

 • Karriärrådgivning
 • Kompetensinventering
 • Medarbetaråret
 • Lönekartläggning
 • Coachande samtal för chefen
 • Planerar företagsevent

För de flesta medarbetare är det viktigt att känna sig sedda och hörda, och har man som chef ont om tid kan vi hjälpa till med delar för att frigöra just tid.

Att utveckla personalen och få ett bra arbetsklimat gör sig synligt på sista raden. Engagerad personal är mer produktiv.

Vi ger dig mer tid!

Ett kandidatmöte utan motstycke!

Rekrytering

 • Hela eller delar av processen
 • Preboarding
 • Onboarding
 • Outboarding

Vi är inte bara en rekryteringsfirma, vi stöttar även dig som ledare/ ledningsgrupp i processen.

Vi hittar era kandidater genom ett stort nätverk, lång erfarenhet, stort engagemang och ett genuint intresse för människan.

Vi representerar ert arbetsgivarvarumärke genom hela processen för att hitta de talanger som passar ert företags mål, visioner, värderingar och kompetensbehov.
Det är en av våra drivkrafter i Branding Recruitment®

Vi hjälper er med delar eller hela processen på vårt unika sätt.

KONTAKTA OSS FÖR PRIS eller om du vill veta mer

Efter en första kontakt gör vi en anpassad offert utifrån de behov som framkommer.