EN UTBILDNING SOM FÖRÄNDRAR PÅ RIKTIGT

Anmäl dig här

Branding recruitment®

Genom rekrytering kan du skapa de starkaste varumärket. Vi lär dig hur!

Branding

Arbetsgivarvarumärket, ert "Brand"

Hur du kopplar ihop ditt varumärke med din rekryteringsprocess och vad det betyder för att locka talanger/kandidater men också hur du tar rekryteringen ända in i verksamheten. Genom en väl genomförd rekryteringsprocess kommer det stärka banden mellan företaget, medarbetarna och kandidaterna.

Recruitment

Rekrytering i dess ädla form

Hur man lägger upp och genomför en rekrytering från val av rekryterare, kravprofil till värderingar, urval, bedömningar, självgående nyrekryterad medarbetare. <

Hur man gör en seriös rekrytering, preboarding och onboarding.


Planerade utbildningar

Branding Recruitment®

I priset ingår inte resor, boende, konferens och mat.

Är ni fler än tre personer, kontakta oss för offert.

5 och 19 september 2023

2 dagar
9 800 kr/dag


16 och 31 januari 2024

2 dagar
9 800 kr/dag